Anadolu Coğrafyası ve Deprem Gerçeği

Deprem Gerçekleri

Kuzey Anadolu fay hattının yanı sıra,Anadolu yarımadasının hemen tamamında,bölgedeki yapı türleri de dikkate alındığında,orta ölçekli bir depremde bile büyük hasar verip, can kaybına yol açabilecek irili ufaklı pek çok aktif fay var.Ayrıca, tehlike sadece bu fay çizgisi boyunca birleştirilecek noktalarla da sınırlı değil.Depremler her ne kadar belirli bir fay hattında gerçekleşiyor ise de, ana arterlerdeki bilinen faylar arasında,daha önce deprem üretmiş, ya da hiç beklenmedik bir şekilde deprem üretebilecek zonlar (bölgeler) mevcut. Bir başka deyişle, depremlerin etki alanları düz bir hatla sınırlı olmayıp, aktif faylar arasındaki oldukça geniş bir alana yayılmış durumda

Yer bilimciler depremin ülkemiz koşullarında son derece "doğal" olduğunu sık sık tekrar ederken, yazılı ve görsel medyanın, deprem gerçeği ve doğallığını gözardı ederek, sadece "Afet" yanına odaklandığını büyük bir üzüntüyle izliyor; bunun doğal sonucu olarak, deprem gerçeğiyle yüzleşemiyor ve küçük bir depremi bile zihinlerimizde afete dönüştürüyoruz. Daha da kötüsü ,yaşanmışlıkları çok kolay unutuyoruz.