AKUT Ankara

Arama Kurtarma Derneği

Doğa sporları faaliyetlerinin yoğun olduğu çevre bölgelerimizdeki kazalara erken müdahale amacıyla kurulan AKUT Ankara Ekibi, 2 Nisan 1999 yılında Soner Ünsal için yapılan Aladağlar operasyonundan sonra faaliyetlerine başlamıştır. Ülkemizdeki doğal afetler risk bölgelerine yakınlığından dolayı da Ankara Ekibimiz önem kazanmıştır. Kurulduğundan bugüne kadar ülkemizdeki bütün depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan AKUT Ankara Ekibi, doğada arama kurtarma ve doğal afetler gibi çeşitli operasyonlara her an katılabilecek yeterli ekip ve teknik donanımı ile hazırdır.AKUT Ankara,kuruluşundan günümüze kadar 65 arama ve kurtarma operasyonunda 28 kişinin hayatını kurtarmıştır.

Her yıl düzenli olarak oryantasyon programlarıyla bünyesine yeni gönüllülerin katılmasına olanak sağlayan ekibimizde ilk yıl teorik eğitim ve buna bağlı olarak pratik uygulamaları,sonrasında ise yapılan dönem sınavlarında başarılı olan adaylar için ileri seviyede operasyonel tim eğitimleri yapılmaktadır.On aylık temel eğitim sonrasında başarılı olan adayların operasyonel yeterlilik kazanması,600 saatlik teknik arama kurtarma,arazide arama kurtarma,enkaz ve lojistik eğitimleriyle birlikte düşünüldüğünde,bir gönüllünün operasyonel olgunluğa erişmesi iki ila üç yıl sürebilmektedir.İlk bakışta hayli uzun ve zorlu bir süreç gibi gözükse de sistem, AKUT değerlerine gönülden bağlı adaylar için gerek kendi güvenlikleri,gerekse arama kurtarma faaliyetlerinin ağır sorumluluğu açısından son derece gereklidir.